SZKOLENIA ZAWODOWE

Pełen zakres szkoleń w zakresie BHP. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.