NASZA OFERTA

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, poparte zaufaniem największych firm w regionie.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości - zapraszamy do kontaktu

SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY

 • Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. (Dz. U. Nr 109; poz. 704,
  z późniejszymi zmianami);
 • Doradztwo w zakresie przepisów bhp i prawa pracy.
 • Szkolenia BHP i PPOŻ:
  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp dla pracowników;
  • Przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp dla pracowników;
  • Organizowanie szkoleń okresowych bhp dla pracodawców i osób kierujących
   pracownikami;
  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników;
  • Organizowanie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
   dla pracowników.
  • Przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pracy.
  • Dokonywanie analizy ryzyka zawodowego jak i sporządzanie wraz z aktualizacją
   dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na występujących w zakładzie pracy
   stanowiskach.
  • Udział w zespole powypadkowym oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
  • Współpraca z organami kontroli oraz wykonywanie decyzji, nakazów i wystąpień.
  • Organizowanie kursów uprawniających do wykonywania poszczególnych zawodów
   (m.in. operatorzy wózków widłowych, uprawnienia elektryczne, uprawnienia
   energetyczne, uprawnienia spawacza).
  • Inne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.